Seraj_School.png

 

مدرسه سراج، نگاهی متفاوت به تعلیم و تربیت

ورود به بخش پیش ثبت نام

از پیش دبستان تا دبیرستان با مجتمع آموزشی سراج

ورود به بخش پیش ثبت نام

مناسب ترین مدرسه برای فرزند شما

ورود به بخش پیش ثبت نام

مدرسه ای با رویکرد نوین تربیت دینی

ورود به بخش پیش ثبت نام

مدرسه ای دوست داشتنی برای هر دانش آموزی

ورود به بخش پیش ثبت نام

اتاق تدریس

همان طور که در بخش "روش های نوین تدریس" در منوی "دانستنی های آموزشی" توضیح داده شد، با توجه به روش های نوینی که برای تدریس وجود دارد، هنوز تدریس سنتی به شکل سخنرانی معلم از جایگاه ویژه ای در نظام های آموزشی برخوردار است. به نظر متتخصین آموزش، باید حجم حدود یک سوم از کلاس های دانش آموزان به شکل تدریس مستقیم برنامه ریزی شود. و در دو سوم باقی کلاس ها، دانش آموزان همچون یک پژوهشگر به  انجام پروژه های فردی و گروهی خود بپردازند. بنابراین علاوه بر محیط کلاسی دانش آموزان اتاقی برای تدریس برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.این اتاق تدریس دانش آموزان نیز با کلاس های درسی مرسوم بسیار متفاوت است. چیدمان این اتاق به شکل سالن های کنفرانس در نظر گرفته شده است تا فضای مناسب برای بحث و تبادل نظر بین دانش آموزان فراهم باشد.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •